Al Quds Underground
In 2009 werd Jeruzalem aangewezen als culturele hoofdstad van de Arabische wereld van dat jaar. In een stad geclaimd door verschillende godsdiensten en met een Israelisch bestuur lag een dergelijke viering zeer gevoelig. De culturele festiviteiten vonden veelal plaats in het op de westelijke Jordaan oever gelegen Ramallah en op  het "buitenlands grondgebied" van Jeruzalem in consulaten en ambassadegebouwen. Merlijn Twaalfhoven initieerde dat jaar voor het eerst Al Quds Underground. Het concept is dit: Westerse kunstenaars en Palestijnse Kunstenaars werken samen aan korte concerten, theatervoorstellingen en exposities. Palestijnse families in het oude centrum van Jeruzalem stellen hun huiskamers open voor een via sms en social media uitgenodigd publiek. Kleine groepjes worden een avond lang door jonge gidsen langs verschillende huiskamers en optredens gegidst. De Kleinste steegjes en doorgangen tussen klaagmuur en The Dome of the rock en tussen Damascus gate en de Via Delorosa. Dit ondergrondse festival was nooit ontstaan zonder de politieke context, toch is het vooral een artistiek project dat werk op moet leveren van hoge kwaliteit en moet leiden tot communicatie en contact dat juist gebaseerd is op andere zaken dan enkel het zo heersende conflict. 

De afgelopen jaren is Al Quds Underground steeds bekender geworden mede door de veelvuldige media aandacht. We haalden grote internationale kranten en internationale tv zenders liepen de route mee. Inmiddels is het een positief stilletjes gedoogd fenomeen. Dit project heeft enorme impact in Oost Jeruzalem waar het normaal uitgestorven is als de avond valt. Palestijnen beschouwen Al Quds als hun hoofdstad maar qua energie en bestuur ligt het zwaartepunt gedwongen in Ramallah. Ieders leven lijkt ten alle tijden in het teken te staan van het conflict. Al Quds Underground is voor sommige hopelijk een moment dat in doet zien dat er meer is dan dat en dat je verhaal zelf vorm te geven is met weinig middelen, in het beste geval ervaren de makers, gastfamilies en publiek even andere delen van henzelf en elkaar, kanten van henzelf die in Oost Jeruzalem niet dagelijks worden aangesproken.

Voor Het Geluid heeft dit project de afgelopen jaren veel betekent. We programmeren elk jaar Het theatergedeelte. We speelden zelf meer dan 45 voorstellingen op de afgelopen edities van dit festival. Belangrijkste is dat op deze "Challenged" plek we veel leren over de barricades die mensen tussen elkaar op werpen. We werken veelvuldig internationaal omdat we dat als goede remedie beschouwen voor vooringenomenheid. Een plek als Al Quds waar de situatie op scherp staat leert ons ook veel over de verschillen die we in onze eigen omgevingen vinden.