HR | A burned out opera
zang en performance Daniela Bernoulli, Wim van den Driessche / dramaturgie  Lieke van Hoogenhuyze / vormgeving  Davy van Gerven / Geluidsontwerp Geert Oddens / Regie Gable Roelofsen / artistiek advies Romy Roelofsen / i.s.m. Theater aan het Vrijthof en Intro in Situ met steun van Gemeente Maastricht. 

Premiere: mei 2011

HR | a burned out opera is een muziektheatervoorstelling over mensen die de brokstukken van hun leven proberen op te rapen en weer verder gaan. Een opgebrande elektronische opera met twee performende operazangers, een ijzingwekkend spannend geluidsdecor en een verrassende tekst.

HR | A burned out opera is een toegankelijk portret van hedendaagse midlifers. Zorgvuldig bouwen ze een leven op waarin identiteit wordt ontleend aan werk. Dag na dag laden ze zich op voor hun werk, maar dan lopen ze ineens vast in het verhaal dat ze zichzelf jarenlang vertelden: kink in de kabel, het kaartenhuis stort in. Een burnout is een flinke existentiële reality check, een typisch drama van deze tijd.

HR | a burned out opera maakt onderdeel uit van de serie 'Kakafonie'. In deze serie gaan we op zoek naar hoe verschillende generaties vandaag de dag omgaan met techniek.

Publieksreacties en recensies
NRC Handelsblad: "Hier wordt eigentijdse opera gemengd met corporate jargon in een fris theaterexperiment, een echt interessant pareltje"