Das Gerausch
Premiere: augustus 2009

Das Gerausch beweegt zich tussen filosofische inzichten en persoonlijke ervaringen. We gingen op zoek naar een antwoord op de vraag die de Duitse filosoof Peter Sloterdijk stelde: “Waar zijn wij?” Met het besef dat we op een kogel of globe wonen, moeten we ons die vreemde onmetelijke ruimte tot ons huis maken.
 
De mens omhult zich met sferen (je huis, je stuk land, een park, een natie) om zich te beschermen tegen de anderen, de techniek en tegen de wereld. Tegelijkertijd bootsen we die wereld in het klein na zodat we hem zelf vorm kunnen geven en in kunnen richten. De creatieve mens weet zelfs de koude techniek in te zetten in z'n zoektocht naar een warme levenssfeer. 

Met grote dank aan: Ainsi Zomeravonden en Daniela Bernoulli. 

Publieksreacties en recensies
Kaatje Lomme, cultuurwetenschapper
In Das Gerausch onderzoekt theater collectief Het Geluid hoe mensen samenleven met techniek. 
De mensheid is altijd op zoek geweest naar middelen om zijn leven gemakkelijker te maken; een steen werd geslepen tot een mes, van huiden werden buideltjes gemaakt om water te kunnen vervoeren. Steeds inventiever en ingewikkelder werden deze technieken die ook een steeds grotere invloed op het menselijk leven uitoefenden. Tot op het punt waarop we ons nu bevinden, het punt waarop er allerlei technieken zijn maar bijna niemand meer begrijpt hoe deze precies werken, het punt waarop we niet meer kunnen bevatten hoe deze onbekende technieken ons leven beïnvloeden. Het menselijke element lijkt het op te moeten geven tegen al deze alomvattende, onbekende technieken. 
Met Das Gerausch geeft Het Geluid ons kijkje in deze hedendaagse wisselwerking tussen mens en techniek. Door filosofische beschouwingen en persoonlijke ervaringen tegenover elkaar te plaatsen ontdekken we hoe tegenover alle enorme, soms beangstigende, systemen nog steeds de mens centraal staat.