Dutch Skies
The world in which we find ourselves at the start of the new millennium is littered with the debris of utopian projects. (John Gray)


Twee jonge interdisciplinaire gezelschappen Het Geluid | Maastricht en het New Yorkse Moving Theater maken een voorstelling ten gelegenheid van het  400 jarig bestaan van de betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten. In Hollandse Luchten of  Dutch Skies houden ze de beiden culturen tegen het licht. Over hoe de 17e eeuwse Hollandse lucht en de Amerikaanse filmhorizon hun hoopvolle stempel drukken op onze cultuur. En over hoe we in een tijd van uit elkaar gespatte luchtbellen toch weer redenen vinden om te roepen, Yes we can!


Gespeeld en gemaakt door Jonathan Drillet, Jacobien Elffers, Brennan Gerard, Ryan Kelly, Gable Roelofsen and Romy Roelofsen