SERIES
Kakafonie
Na een serie voorstellingen te hebben gemaakt als onderzoek naar 'het vreemde' onder de titel Fremdkörper werkt Het Geluid nu aan een nieuwe rode draad in haar werk: Kakofonie, een serie van vier voorstellingen
die gaan over vier generaties en hun problemen om te leven in een
kakofonie. Vier generaties die leven in een opengebroken wereld. Een wereld waarin weliswaar alles en iedereen met elkaar in contact staat, maar iedereen zijn vroegere overzichtelijke leven daardoor constant ziet doorbroken en bevraagd. Nu klinkt in onze directe omgeving niet perse meer alleen de harmonie. Hoe gaan we om met de dissonanten, met het rommelig geheel van vele klanken door elkaar heen? Hoe leven we samen onder een technologisch gesternte? En wat voor effect heeft dit
openbreken van de wereld op onze sociale structuren op onze fragiele relaties met elkaar? Hoe leven we samen in een Kakofonie?
 
Fremdkörper
In  hun constante zoektocht om het vreemde, het ondoorgrondelijke en het ambivalente een plek te geven in hun werk, stuitte  de makers van Het Geluid in FREMDKÖRPER,  op een opera in een rechtbank in Erwartung, een man met een nieuw hart die het woord nam in L’intrus, de vrouw die de rommel  van de wereld opruimde in Kibuye, (Rwanda) op een verlaten operazangeres in een plas regenwater (Traviata is a ready made)  en een reis naar een binnenwereld van autisten in Harawi.